خانه خانه تاظهور
67 بازدید
ناشر: بنیادحضرت مهدی علیه السلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
18جدول در موضوع مهدویت که بین هرجدولی دو صفحه مطلب که مربوط به همان رمز جدول نیز می باشد آمده است این کار مخصوص نوجوانان است وبا هدف سرگرمی سالم وجهت دار شکل گرفته است