عشق پنهان
67 بازدید
ناشر: گلهای بهشت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
رابطه عاشقانه بین دختر وپسری است که به علت اختلاف مذهب (پسرسنی ودختر شیعه )پدر دختر ازازدواج وارتباط جلوگیری می کند دختر دست به اقداماتی می زند تابه عشقش برسد 000درنهایت باراهنمایی پرستار بیمارستان به دنبال حقیقت می روند تا