خلاطه دیوان حیران
67 بازدید
ناشر: بنیاد مهدی موعودعلیه السلام
نقش: تلخیص کننده
شابک: 978-964-7428-92-7
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
اشعار ایه الله میرجهانی (رضوان خدابراوباد) پیرامون حضرت بقیت الله علیه السلام که ازدیوان ایشان تلخیص شده است به همراه مختصری اززندگینامه وتشرفات ایشان منتظرمن مینشینم شه بیاید یا نیاید 000000 تاکه رخسارش ببینم شه بیاید یا نیاید0000000 کاش میمردم ازاین غم اوبداندیانداند