هیچکس به من نگفت
74 بازدید
ناشر: بنیاد مهدی موعودعلیه السلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
متنی ادبی که معارف مهدویت را برای نوجوانان باز گو کرده است درد دل های نگارنده از اینکه در نوجوانی کسی از معارف مهدویت اورااگاه نکرد