بهترین ها-فضایل حضرت زهراسلام الله علیها
73 بازدید
ناشر: عطرعترت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
حضرت فاطمه سلام الله علیه بهترین هارابه خود اختصاص داده است اوبهترین دختر است وبهترین اسمها رادارد بهترین همسر وبهترین فرزندان نیز ازان ایشان است ما دراین مجموعه این بهترین ها رابرای نوجوانان ترسیم کرده ایم .بعداز هربحث درحدامکان تشرفی که مربوط به موضوع است را نیز اورده ایم