نمی دانستم که در سایه حجاب زیباییم پایدارترمی شود
69 بازدید
ناشر: عطرعترت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 15
زبان : فارسی
حجاب برای نوجوانان بصورت چند مثال ویک کلاس پویا مطرح شده است.مثالهای گل نشکفته -طلا-بوی عطر-گردو بازی-میوه بی پوست- وپاسخ به سوالاتی که در کلاس مطرح شده است از جمله حجاب در قران -چرارنگ مشکی؟ چرادرکلاس درس؟محدودیت چادر-